Zasada procesu malowania elektrostatycznego

Proces malowania elektrostatycznego farbami płynnymi polega na skierowaniu rozpylonych i naładowanych elektrostatycznie cząstek farby w kierunku uziemionego elementu, który chcemy pomalować. Rozpylane cząstki farby są naładowane ujemnie, malowany obiekt zaś stanowi elektrodę dodatnią. Wytworzone pole elektrostatyczne między dyszą pistoletu malarskiego a uziemionym detalem sprawia, że naładowane cząstki farby przemieszczają się szybko wzdłuż linii sił pola elektrostatycznego wprost na powierzchnię malowanego detalu. Dzięki efektowi otaczania, przechwycona przez pole elektromagnetyczne mgła farby kierowana jest również na te powierzchnie elementu, które nie znajdują się bezpośrednio w linii prostej między malowanym obiektem a pistoletem. Zjawisko otaczania nie tylko pozwala na znaczne przyspieszenie całego procesu malowania, ale umożliwia również na dotarcie farby w trudno dostępne miejsca. Oprócz tego, z czystej naukowej fizyki procesu elektrostatycznego wynika, że szczególnie dobrze malowane są tutaj ostre krawędzie i łuki powierzchni, co podnosi jakość uzyskiwanych wymalowań.