Malowanie proszkowe

Jak już wiemy, malowanie farbami proszkowymi polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową techniką natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Farba proszkowa ma granulację w granicach od około 10 µm do około 100 µm. Sprężone powietrze wspomaga podawanie farby oraz dodatkowo fluidyzuje proszek. A czym w ogóle jest fluidyzacja proszku?

Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych. Sprawia to, że zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Oprócz tego, proszek stosowany do napylania ma własności dielektryczne. Oznacza to, że cząstki farby chętnie magazynują ładunki elektryczne i mogą być ich nośnikami. W związku z tym, malowane elementy muszą przewodzić przynajmniej powierzchniowo ładunki elektryczne. Dzięki takiemu procesowi naładowane cząstki farby przywierają równomiernie do powierzchni pokrywanego przedmiotu. Po malowaniu farba jest utwardzana w temperaturze około 200 stopni Celsjusza lub inną techniką na przykład promieniowania UV. Farba nanoszona jest bezpośrednio na powierzchnię bez konieczności stosowania jakichkolwiek farb podkładowych. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń.