Pozostałe wymagania

Kolejnym równie ważnym czynnikiem jest odpowiednia efektywność wentylacji. Powinna być ona zgodna z odpowiednimi normami obowiązującymi w malarni. Niezwykle ważnym elementem determinującym właściwy przebieg malowania elektrostatycznego jest jakość sprężonego powietrza zasilającego zestawy malarskie. Takie powietrze musi być czyste i przede wszystkim suche. Powyżej wymienione wymagania dotyczą każdej malarni, a ich spełnienie prowadzi do zwiększenia jakości i wydajności malowania. W przypadku malowania drewna, niezwykle ważnym elementem jest wilgotność drewna. Wilgotność powinna wynosić od 10 do 12 procent, w innym przypadku malowanie może się nie powieść. Jedynie przy odpowiednich kształtach przedmiotu można malować drewno o wilgotności około 8 procent.

Published by