Zasada procesu malowania elektrostatycznego

Pokrywanie powierzchni przedmiotów przez malowanie wykonywane jest różnymi technikami. Malujemy przedmioty aby wyglądały lepiej i cieszyły oko ale bardzo często również lub nawet wyłącznie w celu ochrony przed korozją. Wszędzie tam gdzie do pomalowania są nieregularne powierzchnie pełne trudno dostępnych zakamarków świetnie sprawdza się malowanie elektrostatyczne.

Malowanie elektrostatyczne farbami płynnymi

Proces malowania elektrostatycznego farbami płynnymi polega na skierowaniu rozpylonych i naładowanych elektrostatycznie cząstek farby w kierunku uziemionego elementu, który chcemy pomalować.

Rozpylane cząstki farby są naładowane ujemnie, malowany obiekt zaś stanowi elektrodę dodatnią. Wytworzone pole elektrostatyczne między dyszą pistoletu malarskiego a uziemionym detalem sprawia, że naładowane cząstki farby przemieszczają się szybko wzdłuż linii sił pola elektrostatycznego wprost na powierzchnię malowanego detalu.

Zakamarki i trudno dostępne obszary

Dzięki efektowi otaczania, przechwycona przez pole elektromagnetyczne mgła farby kierowana jest również na te powierzchnie elementu, które nie znajdują się bezpośrednio w linii prostej między malowanym obiektem a pistoletem. Zjawisko otaczania nie tylko pozwala na znaczne przyspieszenie całego procesu malowania, ale umożliwia również na dotarcie farby w trudno dostępne miejsca.

Ostre krawędziE i łuki

Z czystej naukowej fizyki procesu elektrostatycznego wynika, że szczególnie dobrze malowane są ostre krawędzie i łuki powierzchni, co podnosi jakość uzyskiwanych wymalowań. Zarówno ostre krawędzie jak i łuki narażone są zazwyczaj bardziej na uszkodzenia mechaniczne oraz na wytarcie w czasie normalnego użytkowania.

Published by